Relais des Urnes – Journée de Commémoration et de souvenirLa tradition n’est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu (Gustav Mahler)

Relais des Urnes – Journée de Commémoration et de souvenir

Le Samedi 01 octobre 2022 en présence des associations patriotiques, la commune de Saint-Josse a honoré la mémoire des militaires et civils tombés pour la Patrie en territoire occupé, en service commandé aux Forces Belges en Allemagne ou Hors Frontière Belge.

Overlevering is niet de aanbidding van as, maar het behoud van vuur (Gustav Mahler)

Relay of the Urns – Day of Commemoration and Remembrance

Op zaterdag 01 oktober 2022 zal de gemeente Sint-Joost in aanwezigheid van patriottische verenigingen de nagedachtenis eren van de militairen en burgers die in bezet gebied, in dienst van de Belgische strijdkrachten in Duitsland of buiten de Belgische grens voor het vaderland zijn gesneuveld

#relaisnationaldesurnes #hotelcommunal #monumentauxmorts #avenuedelastronomie #placequetelet #1octobre2022 #nationaleestafettevanurnen #gedenkteken #gemeentebestuur #sterrenkundelaan #queteletplaatsen #1october2022 #ilovesaintjosse #belgium #yvesbassambi