Happy New Year 2022Le bonheur ne s’acquiert pas. Il ne réside pas dans les apparences. Chacun d’entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur (Proverbe africain)

Je vous souhaite une année 2022 riche en surprises et découvertes, en amour et tendresse, en changements et renouveaux. Même si l’avenir ne s’annonce pas toujours tout rose, nous ne baissons pas les bras.

Ainsi, avec cette année nouvelle, commençons le compte à rebours de 365 jours de réussite, de bonheur et de joies en tout genre, pour douze mois bien remplis, au cours desquels, je l’espère, nous aurons l’occasion de nous voir pour partager tous ces bons moments.

Excellente Année!

Geluk kan niet gekocht worden. Geluk zit niet in de schone schijn. Ieder van ons bouwt het met zijn hart op elk moment van zijn leven (Afrikaans gezegde)

Ik wens u een 2022 rijk aan verrassingen en ontdekkingen, aan liefde en tederheid, aan veranderingen en vernieuwingen.

Ook al ziet de toekomst er niet altijd rooskleurig uit, we geven niet op. Laten we met dit nieuwe jaar aftellen naar 365 dagen van succes, geluk en vreugde van allerlei aard, gedurende twaalf volle maanden, waarin we, hopelijk, de gelegenheid zullen hebben elkaar te zien om al deze goede momenten te delen.

Gelukkig Nieuwjaar!