Fête Nationale Belge du 21 juillet 2022 (photos)

🇧🇪 Ainsi, le maître-mot de ce 21 juillet sera « solidarité » à l’instar des sacrifices consentis par l’ensemble du corps médical au plus fort de la crise sanitaire, du dévouement de nos services de secours à côté de nos compatriotes en détresse au cours des intempéries de l’année passée sans oublier la capacité de chacun d’entre nous de donner du sens à notre devise: « l’union fait la force » 🇧🇪

🇧🇪 Het sleutelwoord voor deze 21e juli zal dus « solidariteit » zijn, naar het voorbeeld van de opofferingen van de hele medische beroepsgroep op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, de toewijding van onze hulpdiensten aan de zijde van onze landgenoten in nood tijdens het noodweer van vorig jaar, zonder het vermogen van ieder van ons te vergeten om inhoud te geven aan ons motto: « Eendracht maakt macht » 🇧🇪

#fetenationale #hotelcommunal #avenuedelastronomie #21juillet2022 #nationaalfeest #gemeentebestuur #sterrenkundelaan #21juli2022 #ilovesaintjosse #belgium #yvesbassambi