Réception du Nouvel An de la Zone de Police Polbruno 2023

Présent à la Réception du Nouvel An de la Zone de Police Bruxelles-Nord (Saint-Josse – Schaerbeek – Evere) en présence, respectivement, des Bourgmestres de la Zone et du Chef de Corps.

C’est l’occasion de remercier et de féliciter nos policiers pour le travail abattu au quotidien dans des circonstances parfois très difficiles.

POLBRUNO Politiezone nieuwjaarsreceptie

Aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de politiezone Brussel-Noord (Sint-Joost – Schaarbeek – Evere) in aanwezigheid van respectievelijk de burgemeesters van de zone en de korpschef.

Dit is een gelegenheid om onze politieagenten te bedanken en te feliciteren voor het dagelijkse werk in soms zeer moeilijke omstandigheden.

#Réception #NouvelAn #ZonedePolice #BruxellesNord #SaintJosse #Schaerbeek #Evere #Bourgmestres #ChefdeCorps #SquareServaesHoedemaekers #13janvier2023 #ilovesaintjosse #belgique #Receptie #Nieuwjaar #PolitieZone #BrusselNoord #SintJoost #Schaarbeek #Evere #Burgemeesters #Korpschef #ServaasHoedemaekerssquare #13januari2023 #ilovesaintjosse #belgium #yvesbassambi