Vacature: Brede Schoolcoördinator

Vacature: Brede Schoolcoördinator
 • De vzw Sint-Goedele Brussel werkt in Brussel als bestuur van 22 scholen (basisscholen, secundaire scholen en volwassenonderwijs), 11 kinderdagverblijven en 2 initiatieven buitenschoolse opvang.
 • We organiseren tevens Brede Scholen, voor- en naschoolse opvang en speelpleinwerking.
 • De vzw Sint-Goedele Brussel is een organisatie in groei die inspeelt op uitdagingen in de samenleving en meewerkt aan innovatieve projecten.
 • Je komt terecht in een organisatie die voor Brusselse kinderen en jongeren een totaalpakket aan onderwijs, opvang en vrije tijdsbesteding wil bieden.
 • We zoeken binnen ons aanbod naar verbindingen om een doorgaande lijn te creëren voor onze kinderen en jongeren.
 • De vzw zoekt een Brede Schoolcoördinator voor twee Brede Scholen: De Brede Stroom te Etterbeek en De Haven in Laken.
 • Beide Brede Schoolprojecten vertrekken vanuit een campus met een basisschool, IBO, een dienst voor- en naschoolse opvang en een kinderdagverblijf.
 • Dit samenwerkingsverband is ingebed in een bredere samenwerking met organisaties uit de cultuur-, sport en vrijetijds-, welzijns- en jeugdsector.
 • Vanuit deze partnerschappen werk je mee aan het maximaliseren van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren uit de buurt.

Functieomschrijving:

 • Brede School De Brede Stroom (Etterbeek) en Brede School De Haven (Laken) zoeken een gemotiveerde en enthousiaste coördinator binnen een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • De Brede Schoolcoördinator heeft een publieksgerichte opdracht met zowel een ondersteunende als sturende rol binnen het lokale brede schoolnetwerk.
 • Hij/zij werkt vanuit de visie en de doelen die door alle partners van de Brede School worden onderschreven.
 • Hij/zij houdt het overzicht, staat in voor de inhoudelijke opvolging, is een centraal aanspreekpunt, bewaakt de taken en de werking van het netwerk en neemt ook een aantal organisatorische, praktische en administratieve taken op zich.

Profiel:

 •  Je beschikt over een diploma in een menswetenschappelijke richting (of gelijkwaardig door ervaring). Relevante beroepservaring en kennis zijn een pluspunt.
 • Je bent flexibel in werktijden in een 38-uren stelsel en werkt tussen 7 en 18 uur. Avondvergaderingen zijn mogelijk.
 • Je werkt graag in team en bent prima contactvaardig
 • Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen, bestemd voor onderwijs.
 • Je spreekt en schrijft vloeiend het Nederlands en bent vlot met de pc (Word, Excel en Outlook).
 • Je bent kindvriendelijk, flexibel, stressbestendig en positief ingesteld.
 • Je neemt initiatief en hebt zin voor verantwoordelijkheid.

Jobgerelateerde competenties:

➔ Aansturen van het netwerk

 • Aansporen tot doelgerichte en kwalitatieve werking
 • Oog hebben voor ieders noden, belangen en betrokkenheid
 • Zorgen voor een gemeenschappelijk draagvlak

➔ Inhoudelijke opvolging

 • Partners aansporen tot reflectie (rond kansarmoede en diversiteit, breed leren, …)
 • Voeling houden met de partners en het veld (kinderen, ouders, buurt…)
 • Doelstellingen en acties afwegen aan de noden en mogelijkheden van kinderen en jongeren
 • Visie bewaken

➔ Overzicht houden

 • Partners en doelpubliek informeren
 • Planning opmaken en bewaken
 • Verbindingen leggen tussen vraag en aanbod
 • Zorgen voor continuïteit in de brede school werking

➔ Praktisch-organisatorische taken

 • Opmaken van de algemene planning
 • Organisatie en coördinatie van het naschools aanbod op de betrokken scholen
 • Trekken van het campusoverleg, stuurgroepen, netwerkdagen en intervisies

Persoonsgebonden competenties:

 • zin voor nauwkeurigheid;
 • creatief denken (inventiviteit);
 • zelfstandig werken;
 • resultaatgerichtheid;
 • zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit);
 • samenwerken;
 • plannen en organiseren;
 • omgaan met stress;
 • klantgerichtheid;
 • leervermogen hebben;
 • contactvaardigheid.

Aanbod:

Je komt terecht in twee boeiende en dynamisch samenwerkingsverbanden.

 • volledige terugbetaling van het openbaar vervoer, fietsvergoeding of gedeeltelijke terugbetaling woon-werkverkeer met de wagen;
 • 30 vakantiedagen;
 • voltijdse tewerkstelling;
 • contract van onbepaalde duur (indiensttreding zo snel mogelijk);
 • PC 225, gelijkgesteld aan het barema 158 of 542;
 • inhoudelijke ondersteuning door het Onderwijscentrum Brussel (je krijgt een persoonlijke meter en krijgt kans tot verschillende vormingen en Brusselbrede uitwisselingsmomenten);
 • betrokken bij het Brusselbrede Brede Schoolverhaal en werkt actief mee aan het participatieve traject ter voorbereiding van de hervorming van de Brusselse Brede Scholen;
 • ondersteuning door een ankerfiguur Brede School vanuit de scholen (vanuit de VBS Lutgardis in Etterbeek en de VBS Sint-Pieterscollege – De Zenne in Laken);
 • ondersteuning door de centrale diensten van de vzw Sint-Goedele Brussel.

Tewerkstellingsadres:

Campus De Brede Stroom, Generaal Fivéstraat 42, 1040 Etterbeek
Campus De Haven, Molenbeeksestraat 173, 1020 Brussel

Kandidaatstelling:

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan de voorwaarden dan kan u uw gemotiveerde kandidaatstelling en uw curriculum ten laatste op 2 augustus 2020 indienen bij de algemene directeur van de vzw Sint-Goedele Brussel, via pietvandermot@sint-goedele.be. Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, nodigen we u uit voor een gesprek op 5 augustus 2020.

Voor bijkomende vragen, kan u zich steeds richten tot Lore Arnauts (via lorearnauts@sint-goedele.be).

Yves Bassambi

ARTICLES SEMBLABLES

Lire aussi x