Project coördinator – gemeentelijke dienst Nederlandstalig onderwijs (voltijds voor onbepaalde duur – niveau A of B).

Project coördinator – gemeentelijke dienst Nederlandstalig onderwijs (voltijds voor onbepaalde duur – niveau A of B).

Het gemeentebestuur van Vorst is op zoek naar een projectverantwoordelijke (M/V/X) voor de gemeentelijke dienst Nederlandstalig onderwijs, een onderdeel van het Departement
Nederlandstalige gemeenschapszaken.

Dit is een voltijdse opdracht voor onbepaalde duur,niveau A of B (afhankelijk van het voor te leggen diploma).

OPDRACHT

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT NEDERLANDSTALIGE GEMEENSCHAPSZAKEN

 • Het departement Nederlandstalige gemeenschapszaken heeft de opdracht te zorgen voor de ontwikkeling van kwaliteitsvol Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs, lokaal cultuurbeleid en
  bibliotheekwerking.

OPDRACHT VAN DE DIENST NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS

 • De dienst onderwijs moet een kwaliteitsvol en toegankelijk Nederlandstalig onderwijs uitbouwen en garanderen, met name op twee sites: GBS De Puzzel en GBS De Wereldbrug.

OPDRACHT VAN DE PROJECTCOÖRDINATOR NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS

 • Als één van de medewerkers van de gemeentelijke dienst Nederlandstalig onderwijs bouwt u mee aan de kwaliteitsverbetering van alle onderdelen van de twee gemeentelijke basisscholen die niet met het pedagogische project zijn verweven.
 • U bent de centrale contactpersoon tussen de schooldirecties en verschillende gemeentelijke diensten (centrale aankoopdienst, dienst financiën, preventiedienst, openbare werken) en staat garant dat alle benodigde administratieve stappen tijdig worden ingevuld.
  Samen met de schooldirecties staat u in voor het verbeteren en evalueren van de naschoolse bewaking.
 • In nauw overleg met de preventiedienst en de schoolteams werkt u voortdurend aan een proactief welzijnsbeleid en bent u de centrale schakel voor de aspecten bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne in het preventiebeleid op beide sites.

TAKENPAKKET

 • Voor beide scholen centraliseert en volgt u alle benodigde stappen op met betrekking tot het preventie- en welzijnsbeleid, meer bepaald met betrekking tot de bewoonbaarheid, veiligheid
  en hygiëne van de sites;
 • U volgt de behoeften en noden van beide scholen op de voet en anticipeert en volgt de benodigde administratieve stappen tijdig, nauwkeurig en correct op;
 • U bent samen met de schooldirecties verantwoordelijk voor de verbetering en evaluatie van de naschoolse opvang en voorziet hiervoor het benodigde overleg met alle partners, een
  opleidingstraject voor en jaarlijkse evaluatiemomenten van de personeelsleden die de nabewaking verzorgen.

PROFIEL

 • U behaalde een bachelordiploma (niveau B) of masterdiploma (niveau A).
 • U heeft minstens vier jaar werkervaring in/met een team en heeft ervaring met projectplanning.

Technische vaardigheden

 • U hanteert het Nederlands perfect in woord en schrift, kennis van het Frans is een troef.
 • U bent in staat projecten tijdig in te plannen, van A tot Z uit te werken in overleg met alle betrokkenen; u kunt evalueren en, indien nodig, op tijd bijsturen.
 • U bezit al een diploma preventieadviseur niveau 3 of bent bereid deze cursus te volgen.
 • Kennis uit de onderwijssector of/en ervaring met het aansturen van projecten is/zijn een troef.

Gedragscompetenties

 • U bent een teamspeler maar kunt ook goed zelfstandig werken.
 • U heeft zin voor verantwoordelijkheid en neemt graag initiatief.
 • U heeft een open houding en gaat zelf op zoek naar constructieve kritiek.
 • U bent een organisatietalent, ook op administratief vlak.
 • U bent luister- en besluitvaardig en hebt een positieve en constructieve houding.
 • U heeft een hart voor Brussel en voor de Brusselse diversiteit.

ONS AANBOD

 • Voltijdse overeenkomst voor onbepaalde duur.
 • Een boeiende en afwisselende functie in een dynamische werkomgeving die inzet op ontwikkelingskansen voor iedereen.
 • Loon overeenkomstig de bezoldigingsschalen voor het lokaal openbaar bestuur (niveau B voor bachelordiploma, niveau A voor masterdiploma).
 • Mogelijkheid om anciënniteit in de privé (max 4 jaar) en binnen de overheidsdienst (onbeperkt) te valoriseren.
 • Tweetaligheidspremie op basis van de door SELOR uitgereikte attesten.
 • Terugbetaling (100 %) van de kosten voor het openbaar vervoer / vakantiegeld / eindejaarspremie / systeem van flexibel verlof.
 • Mogelijkheid om opleidingen te volgen.
 • Werklocatie: Gemeentelijke dienst Nederlandstalig onderwijs, De Mérodestraat 331-333, 1190 Vorst.

KANDIDATUREN

 • Geïnteresseerden dienen hun kandidatuur (motivatiebrief en curriculum) uiterlijk tegen 29 mei 2020 te bezorgen aan mevrouw Hilde De Visscher (hdevisscher@vorst.brussels).

DIVERSITEITSBELEID

 • De gemeente Vorst voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten.
 • Wij garanderen voor alle kandidaten gelijkheid van behandeling en van toegang tot de selectieproeven.
 • De vaardigheden zijn doorslaggevend, ongeacht leeftijd, origine, handicap, gender of seksuele geaardheid.
 • Indien u specifieke behoeftes heeft tijdens de selectiefase of bij de uitvoering van uw beroep aarzel dan niet ons hierover te informeren.

Yves Bassambi

ARTICLES SEMBLABLES

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Lire aussi x