Fête Nationale Belge du 21 juillet 2022 (vidéo)Chers Amis, chers compatriotes,

La célébration de notre Fête Nationale est l’ occasion de m’adresser à chacun d’entre vous en ce moment symbolique dans la vie de notre Pays.

Ces derniers temps, nous vivons une situation difficile où l’augmentation des prix de l’énergie en raison de la guerre en Ukraine affaiblit le pouvoir d’achat de nos ménages.

Ainsi, ce 21 juillet aura pour maître-mot « solidarité » à l’instar des sacrifices consentis par l’ensemble du corps médical au plus fort de la crise sanitaire , du dévouement de nos services aux côtés de nos compatriotes en détresse au cours de l’intempérie de l’année passée sans oublier l’apport de chacun d’entre nous qui donnant du sens à notre devise: « l’Union fait la force »!

Ainsi, en attendant de surmonter toutes ces épreuves, ensemble, je vous souhaite une Bonne Fête nationale à Toutes et à Tous!

Beste vrienden, beste landgenoten,

De viering van onze nationale feestdag is een gelegenheid om ieder van u toe te spreken op dit symbolische moment in het leven van ons land.

De laatste tijd hebben we te maken met een moeilijke situatie waarin de stijging van de energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne de koopkracht van onze huishoudens verzwakt.

Zo zal de 21e juli in het teken staan van « solidariteit », naar het voorbeeld van de opofferingen van de gehele medische beroepsgroep op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis, van de inzet van onze diensten naast onze landgenoten in nood tijdens het noodweer van vorig jaar, zonder de bijdrage van ieder van ons te vergeten, die betekenis geeft aan ons motto: « Eendracht maakt macht »!

Dus, in afwachting om al deze beproevingen te overwinnen, wens ik u allen een fijne nationale feestdag!